Privacy Statement

Privacybeleid Alecto onderdeel van Lenco Benelux B.V.

In dit Privacybeleid staat omschreven op welke wijze Alecto (onderdeel van Lenco Benelux B.V.) omgaat met persoonsgegevens van gebruikers die een bestelling plaatsen op deze internetsite en/of anderszins gebruik maken van deze internetsite en waarom wij bepaalde persoonsgegevens nodig hebben. Door een product te bestellen op deze internetsite en/of anderszins gebruik te maken van deze internetsite stemt u in met de inhoud van dit Privacybeleid.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u uzelf aanmeldt voor of gebruik maakt van één van de door ons aangeboden diensten/contactformulieren op deze website vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Alecto of die van een derde partij die (in opdracht van Alecto) hiervoor is ingeschakeld. Wij zullen de door u voor een specifieke dienst verstrekte gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken tenzij dit voor de afhandeling van de desbetreffende dienst noodzakelijk is.

Nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Alecto vraagt Alecto om uw e-mailadres. Alecto gebruikt het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven vanuit Alecto of een aan Alecto gelieerd bedrijf en/of organisatie;

Contactformulier

Wanneer u gebruikt maakt van het online contactformulier van Alecto verzamelt Alecto de volgende persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer en de eventuele verdere persoonsgegevens welke door u worden ingevoerd in het berichtenveld. Alecto gebruikt deze gegevens om contact met u op te nemen n.a.v. het door u achtergelaten bericht in het contactformulier.

Reparatieaanvraag gebruikers

Wanneer u een reparatieaanvraag indient door gebruikmaking van de website van Alecto, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast vragen wij een aantal gegevens om te kunnen vaststellen wat het type of de serie van het voor reparatie aangeboden product betreft, alsmede de aankoopdatum. Om de aankoopdatum te kunnen verifiëren kunnen wij eveneens om een kassabon of bankafschrift vragen waarop persoonsgegevens staan vermeld. Daarnaast verzamelt Alecto de persoonsgegevens welke door u worden achtergelaten in de klachtomschrijving. Alecto gebruikt deze gegevens om de door u verzochte reparatieaanvraag in behandeling te nemen en af te wikkelen en om u hierover te berichten.

Reparatieaanvraag leverancier

Wanneer u vanuit een bedrijf een reparatieaanvraag doet door middel van de website van Alecto, verzamelen wij naast de gegevens zoals genoemd onder ‘Reparatieaanvraag gebruikers’ ook de naam van uw bedrijf.

Plaatsen van een bestelling

Wanneer u een bestelling plaatst op onze website vragen wij u de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en eventuele verdere persoonsgegevens welke door u in het opmerkingenveld worden achtergelaten. Wij gebruiken deze gegevens om de bestelling af te handelen en u hierover te kunnen informeren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om de betaling te laten plaatsvinden. Wanneer er een bestelling vanuit een bedrijf wordt gedaan vragen wij ook om de bedrijfsnaam in te voeren om de bestelling en bezorging goed te laten verlopen.

Ook wanneer u geen gebruik maakt van onze website maar bijvoorbeeld door middel van e-mail of telefoon contact opneemt met Alecto, zal Alecto naar uw persoonsgegevens vragen zoals bovenstaand omschreven om u op een juiste manier van dienst te zijn.

Bewaartermijn

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Alecto, bewaart Alecto de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin u zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Voor de overige diensten/contactformulieren als omschreven in deze privacyverklaring zal Alecto de persoonsgegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor een goede afhandeling van de desbetreffende dienst en/of zolang Alecto dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Alecto op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Doorgifte aan derden

Alecto zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

-       de doorgifte geschiedt aan een door Alecto voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Alecto een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;

-       of indien Alecto op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties;

-       of indien de doorgifte geschiedt aan een aan Alecto gelieerd bedrijf en/of organisatie.

Cookies

 

Op de website maakt Alecto gebruik van cookies, die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Alecto of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Ook wordt daarin informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan de website www.alecto.nl  te vergemakkelijken (zoals de instellingen van een pc en door gebruiker aangegeven voorkeuren).De gebruiker kan de browser zo instellen dat deze tijdens het bezoek aan de website www.alecto.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat er geen gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website of dat de gebruiker geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Overdracht van onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Alecto kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze gebruikers worden overgedragen.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.  Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de gebruiker Alecto bereiken op info@alecto.nl.

IP camera's / Wifi camera

Bij installatie van Alecto beveiligingscamera's worden geen persoonlijke gegevens gebruikt. Deze worden derhalve niet opgeslagen op servers van Commaxx of ergens anders. Beelden en afbeeldingen gemaakt door Alecto camera's worden niet opgeslagen of op een andere manier verwerkt.

Links op de website Alectohome.nl

Op de website Alecto.nl zijn mogelijk ook links opgenomen naar website(s), welke niet toebehoren aan Alecto maar aan derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Alecto geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.          

Wijzigingen

Alecto behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Alecto adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Laatste wijziging Privacybeleid: 11-04-2019

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan even contact met ons opnemen:

Lenco Benelux B.V.

Thermiekstraat 1a
6361 HB Nuth
The Netherlands
T +31 (0)73 641 1655
F +31 (0)73 642 3345
E info@alecto.nl